Cieľ je možné kontaktovať na čísle 800-440-0680 od 7:00

Cieľ je možné kontaktovať na čísle 800-440-0680 od 7:00

V súčasnosti musia byť génové terapie testované v klinických skúškach z hľadiska bezpečnosti a účinnosti. Pri B-VEC prevládali mierne vedľajšie účinky vrátane svrbenia a zimnice. Vo všeobecnosti Marinkovich chválil gél pre jeho preukázanú účinnosť v štúdii, keď hovoril pre Stanford Medicine.

Paliatívnej starostlivosti

Paliatívna starostlivosť, ktorá sa niekedy označuje aj ako komfortná starostlivosť, sa špecializuje na zmiernenie bolesti pacienta s cieľom poskytnúť pacientom a rodinám lepšiu kvalitu života….

Read More »

Jak często zdarzają się wstrząsy mózgu wśród sportowców ze szkół średnich?

Jak często zdarzają się wstrząsy mózgu wśród sportowców ze szkół średnich?

Blokady związane z COVID-19 nie tylko zmniejszyły narażenie na SARS-CoV-2, ale mogły również ograniczyć rozprzestrzenianie się innych chorób, takich jak gruźlica. Na przykład w 2020 roku zapadalność na gruźlicę w Stanach Zjednoczonych wynosiła 2,2 przypadku na 100 000 osób. Liczba ta była mniejsza niż 2,7 przypadków na 100 000 w 2019 r.

Niższe stawki w 2020 r. były prawdopodobnie spowodowane mniejszą liczbą podróży i interakcji międzyludzkich….

Read More »

Az ectopia cordisban a szív a mellkasüregen kívül alakul ki

Az ectopia cordisban a szív a mellkasüregen kívül alakul ki

Ezután a vér visszatér a szív jobb oldalába, ahol a két kamra együtt dolgozik, hogy az oxigénhiányos vért a tüdőbe pumpálja, hogy friss oxigént kapjon. Végül a vér visszatér a szív bal oldalába, és a ciklus újra kezdődik.

Az oxigénben gazdag vér és az oxigénhiányos vér soha nem keveredik.

Veleszületett szívhibák

Egyes veleszületett szívhibák egy vagy több lyukból állnak a szívkamrák vagy az erek között. Ezek a lyukak lehetővé teszik az oxigénben gazdag vér és az oxigénhiányos vér oda-vissza áramlását a szívkamrák vagy az erek között, és összekeverednek….

Read More »